www.archive-fi-2013.com » FI » F » FINNOO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 174 . Archive date: 2013-10.

 • Title: Finnoo
  Descriptive info: .. Asumaan.. Yrittämään.. Luontoon Vesille.. Uutiset.. Finnoota rakentamassa.. Tilaisuudet.. 15 000 omakotitalon verran lämmitysenergiaa jätevedenpuhdistamolta.. Fortum investoi lämpöpumppulaitokseen, jonka rakentaminen alkaa vuoden 2013 aikana.. Finnoossa alkaa katujen toteuttaminen.. Finnoossa alkaa Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen toteuttaminen.. Suomenlahdentielle rakennetaan lintu- ja ihmisystävällinen maisemasilta, jonka pituus on 360 metriä.. Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointi.. Yvassa varmistutaan siitä, että kaikki olennaiset tiedot ovat käytössä hankepäätöksiä tehtäessä.. Katujen rakentaminen alkaa Finnoossa.. Urakoitsija on valittu ja kokonaisuuden tulee toteuttamaan Graniittirakennus Kallio Oy.. Katujen ja siltojen rakentaminen käynnistyy lokakuussa 2013 aloituskatselmuksilla.. Katujen sijainti on määrätty lainvoimaisissa asemakaavoissa (mm.. Hannus.. Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpaja.. Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpaja.. Kun yva-selostus asetetaan nähtäville, pidetään myös lakisääteinen yleisötilaisuus marraskuussa 2013.. Ajankohdasta tiedotetaan näillä sivulla ja  ...   kuntokartoitusta Lilla Bodöstä.. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jatkaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkutunnelin kuntokartoitusta elokuun lopussa käynnistyvin kaivutöin.. Jätevedenpuhdistamon purkutunneli on louhittu, merenalainen kalliotunneli, jota pitkin puhdistettu jätevesi johdetaan Suomenojan jätevedenpuhdistamolta avomerelle Gåsgrundetin edustalle.. Purkutunnelin kuntokartoitus aloitettiin kesäkuussa Suomenojan jätevedenpuhdistamolta kohti Gåsgrundetin luotoa.. Kartoitusta jatketaan syyskuun alussa Lilla Bodön ajotunnelin kautta.. Tarkistusta varten tehtävät kaivutyöt.. 08.. 10.. 13.. 29.. 08.. 22.. 30.. 07.. Espoon Finnoon kaupunginosan rakentuminen on käynnistymässä.. 02.. 05.. Espoon korkea rakentaminen.. 18.. 04.. Soukassa nähtiin yli tuhat muuttavaa hyyppää.. 15.. Liito-oravat eivät vaaranna käynnissä olevia rakennushankkeita Espoossa.. 10.. Espoon Kaitaanniityn päiväkodin lapset keksivät tutkijaoraville nimet.. Tilaa Finnoon uutiskirje.. Espoon tekninen ja ympäristötoimi, Finnoo-projekti.. PL 49, 02070 ESPOON KAUPUNKI, puh.. 09 81621 (vaihde)..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Asumaan | Finnoo
  Descriptive info: Finnevikeninsilta vie uuteen Finnooseen.. Näköaloja uuteen Finnooseen.. Rakkaalla Finnoolla on monta nimeä.. Unelmia ja ideoita asumisesta.. Asuinrakentamisen kirjo.. Finnoosta löytyy tulevaisuudessa koteja kaikenlaisille ihmisryhmille.. Vaikka alue sijoittuu meren ääreen ja sieltä on erinomaiset liikenneyhteydet metron avulla muualle pääkaupunkiseudulle, ei aluetta profiloida pelkästään ylemmän tulotason espoolaisille.. Asuinrakentamisen kirjo luo edellytykset elävälle kaupunginosalle ja elinkaariasumisen periaatteiden toteutumiselle.. Talotyyppien, asumismuotojen ja toteutusmallien monipuolisuus mahdollistaa myös sosiaalisen monimuotoisuuden.. Koko Finnoon alue on laaja ja sinne on mahdollista luoda tunnelmaltaan ja sisällöltään hyvin erilaisia asuinalueita.. Horisontissa koti meren rannalta.. Lähimpänä rantaa ja pienvenesataman läheisyyteen nousee luultavasti kalliimpia asuntoja kuin lähempänä metrokeskusta.. Rantaviivan tuntumaan tutkitaan rakentamista, jossa asuja voi sananmukaisesti aistia veden.. Rakennukset voivat olla kelluvia tai ne voidaan perustaa teräsputkipaalujen varaan siten, että  ...   puhtaasti asuinkäytössä.. Kattotasanteella voi olla yleisessä käytössä oleva kahvila, josta aukeaisi hieno näköala yli etelärannikon aina Tallinnaan asti.. Kaupunkilaisten ekokylä.. Djupsundbäckenin puron eteläpuolelle nousee asuinalue, joka profiloituu ekokylänä.. Siellä asuminen liittyy puro- ja puistomiljööseen ja alueelle rakennetaan myös Finnoon yhtenäiskoulu.. Alueella on erityisteemana puurakentaminen ja energiatehokkaat rakentamisratkaisut.. Finnoon pohjoisosan halki kulkevan Suomenlahdentien pohjoispuolelle rakennetaan loft-rakennuksia ja alueen itäosan teemaksi on kaavailtu pienviljelyä tonttien yhteyteen sijoittuvilla palstoilla.. Finnoossa toteutuu monipuolinen asumisen kirjo, joista jokainen löytää elämäntilanteeseensa ja mieltymyksiinsä sopivan asunnon.. -osiossa seurataan jatkossa erityisesti finnoolaisen asumisen ilmiöitä.. Linkkejä:.. VISIOMME: Finnoo visiotyö on saatu päätökseen.. Päätöksenteko ja kokouslistat.. (Espoon kaupungin verkkosivuilla).. Asemakaavoitus.. Asemakaavoituksen luontoselvitykset ja muut julkaisut.. Vireillä oleva osayleiskaava.. Tutustu myös muihin ajankohtaisiin hankkeisiin.. YVA-ohjelma.. Ajankohtaiset katuhankkeet.. Länsimetron jatke..

  Original link path: /asumaan/
  Open archive

 • Title: Yrittämään | Finnoo
  Descriptive info: Lähiruokaa torilta tai hallista?.. Yritysympäristöä räätälöimässä.. Finnoon alueelle rakentuu kolme yrittämiseen liittyvää kokonaisuutta: metrokeskuksen liike-, toimisto ja palvelukorttelit, pohjoisosan yritysalue ja satamapalvelualue.. Kaupunki suurimpana maanomistajana on luomassa yhdessä toimijoiden kanssa rakenteita, alueprofiilia ja sisältöjä monipuolisille yritysalueille.. Kaupungin tavoitteena on hankekehitysalueen korkea työpaikkaomavaraisuus, toiveena jopa 5000 työpaikkaa.. Hyvät  ...   alueella.. Kaupallisia palveluita edesauttaa metroaseman luoma päivittäinen asiakasvirta ja sujuvat liikenne ja pysäköintiratkaisut.. Myös vierasveneilijöiden mahdollisuudet tavoittaa Finnoon kaupalliset ja satamapalvelut varmistetaan.. Veneilyyn, vesillä liikkumiseen, harrastamiseen, vapaa-aikaan, saaristo- ja elämysmatkailuun, kalastamiseen liittyvillä palveluille luo kysyntää jo uudistuvan kotisataman noin 1700 laituripaikkaa.. Rantapuiston läheisyyteen merenrantaan mahdollistetaan ravintola- ja kahvilayritystoimintaa..

  Original link path: /yrittamaan/
  Open archive

 • Title: Luontoon & Vesille | Finnoo
  Descriptive info: Lähimmät saaret Ryssjeholmen ja Pirisaari.. Lintuallas herää henkiin.. Meren ääreen.. Merenkulkijan unelmia.. Retkiä siivekkäiden maailmaan.. Satamasta kasvaa merellinen keskus.. Finnoon arvokas lintukosteikko säilytetään paitsi luonnon monimuotoisuuden, myös virkistysarvojen vuoksi.. Vision ideoimana kosteikon länsireunaan toteutetaan luontokeskus.. Siellä voidaan esitellä Finnoon kosteikkoa lintuineen, tutustuttaa vaikkapa saaristoluonnon kasveihin, villiyrtteihin  ...   seurantapiste.. Hankkeen tarkempi konsepti suunnitellaan yhdessä kiinnostuneiden yhdistysten, yritysten ja sponsorien kanssa.. 1800-luvulla rakennettu Bondaksen tila kunnostetaan paikalliseksi kulttuuritilaksi ja tapaamispaikaksi.. Visio ehdottaa tilalle avointa puutarhaa kahviloineen, kaupunkiviljelyä, kuttulaa, lähiruokakauppaa tai -toria, elävän taiteen keskusta tai lasten taidekoulua.. Hevostallien ja Etelä-Espoon ratsastuskoulun toiminta jatkuu ja kehittyy..

  Original link path: /luontoon_vesille/
  Open archive

 • Title: Uutiset | Finnoo
  Descriptive info: Hannus I, Hannus II ja Finnoonkartanonkaarre).. Katujen rakentaminen kestää vuoden 2015 loppuun ja siitä aiheutuu lähiympäristöön jonkun verran häiriötä, jonka vaikutukset pyritään minimoimaan huolellisella suunnittelulla, aikataulutuksella ja muilla toimenpiteillä.. Rakennushankkeiden primus motor on Länsimetro, jonka on määrä ulottua Matinkylään vuoden 2015 lopulla.. Lännestä tulevan liityntäliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi tarvitaan uudet katuyhteydet.. Suunnittelussa on panostettu kevyen liikenteen yhteyksiin.. Finnoonsillan jatke on kokonaan uusi katuyhteys, joka jatkuu nykyisestä Finnoonsillasta etelään päin.. Kaitaantien jatke on uusi katuyhteys nykyisen Kaitaantien ja Hannuksentien liittymästä itään päin loppuen Finnoonsiltaan.. Katujen suunnittelussa on panostettu kevyen liikenteen yhteyksiin.. Liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: Jalankulku- ja pyörätiet erotetaan ajoradasta erotuskaistalla, jonka perusleveys on 3,50 metriä, ajoratojen välissä on leveydeltään vaihteleva erotuskaista.. Lintuystävällinen  ...   valmistuu syksyllä 2015.. Rakentamisaika on pitkä, koska lintujen pesimäaikana siltaa ei voida rakentaa.. Kun Suomenlahdentien läntinen osuus valmistuu, liikenne Matinkylän suunnasta Finnooseen kulkee Finnevikinsiltaa pitkin.. Suomenlahdentie on merkittävä pääkatu Finnoonsillan ja Kalastajantien välillä.. Suomenlahdentie on liityntäliikenteen yhteys itään Matinkylän tulevalle metroasemalle.. Uudistunut katuyhteys palvelee tulevaa Finnoon keskusta ja sekä myöhemmin myös Finnoon metroasemaa, kun metrolinjaa jatketaan Kivenlahteen.. Suomenlahdentien länsiosan liittymät ovat valo-ohjattuja liittymiä.. Suomenlahdentien ja Kalastajantien liittymä on kiertoliittymä, joka ohjaa liikenteen Kalastajantielle sekä itäsuunnassa nykyiselle Suomenlahdentielle.. Lisätiedot.. :.. Projektinjohtaja Kimmo Leivo, p.. 050 340 9723.. Hankepäällikkö Ilpo Korhonen, Espoon kaupunki, p.. 09 8168 2187.. 04.. Finnoonsataman ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä.. 03.. Asukastilaisuus Finnoonsataman ympäristövaikutusten arvioinnista 10.. 4.. 2013.. Vanhemmat artikkelit.. Arkisto..

  Original link path: /news/
  Open archive

 • Title: Finnoota rakentamassa | Finnoo
  Descriptive info: Alustava aikataulu.. Finnoon metrokeskuksen ideakilpailun tulokset.. Finnoosta ilmastonmuutoksen torjunnan mallialue.. Finnoo Marina City Ideas Competition / Finnoonsataman ideakilpailu.. Tulokset/Results.. Tuomaristo/Jury.. Millainen on asukkaiden unelmoima Finnoo? Finnoon tulevan kaupunginosan visiotyössä otetaan kaupunkilaiset mukaan.. Finnoon alueen suunnittelu ja rakentaminen valmiiksi vie aikaa useita vuosikymmeniä.. Sen synnyttämiseen tarvitaan kaupungin, yritysten ja asukkaiden tiivistä yhteistyötä.. Ideointiin on mahdollisuus osallistua myös tapaamisissa.. Foorumi kokoontuu säännöllisesti muutaman kerran vuodessa pohtimaan ja ideoimaan alueen erityiskysymyksiä.. Sinne on kuka tahansa tervetullut saamaan tietoa, kertomaan ideoistaan, keskustelemaan ja kuuntelemaan.. Kaupunginosan kehittämiseen tarvitaan mukaan kaikki voimat.. Siksi mukana ovat jatkossa Espoon kaupungin (Finnoo-projekti)  ...   mukana tuottamassa jotakin sisältöä sopivaan aiheeseen liittyen.. Terveisin Finnoo-projektin puolesta,.. Miehistö.. Kapteeni Kimmo Leivo, p.. Gasti Lea Keskitalo, viestintä, 046 877 2478.. Keulagasti Marja Axelsson, asemakaavoitus, 046 877 3742.. Pursimies Mervi Hokkanen, arkkitehti 043 8246862.. Matruusi Merja Vainikka, kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, 09 816 25232.. Satamakapteeni, pursimies Tapani Kortelainen, satama-asiat, 0500 811 962.. Luotsi Sami Suviranta, alueen historia ja nimistön suunnittelu, 050 3707365.. sähkötys: etunimi.. sukunimi(at)espoo.. fi.. Pääkatujen suunnittelu.. Linkki hankesivuille (katu, asemakaava- ja yleiskaavahankeet) tällä sivulla oikeassa palstassa.. Lisätietoja.. : kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen, Merja Vainikka 09 816 25232.. e-mail: merja.. vainikka@espoo.. fi..

  Original link path: /tietoa-finnoosta/
  Open archive

 • Title: Tervetuloa Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpajaan 18.9. | Finnoo
  Descriptive info: Virkistysalueet.. Yhteystiedot.. Tervetuloa Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpajaan 18.. Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpaja järjestetään keskiviikkona 18.. 2013 klo 17.. 30-20.. 00 Kaitaan koululla, Iivisniementie 1.. Visiomme.. Finnoo visiotyö on saatu päätökseen.. Asukastilaisuuksien muistiot löytyvät Espoo.. fi -hankesivuilta..

  Original link path: /seuraa-paatoksentekoa-ja-vaikuta/
  Open archive

 • Title: Katujen rakentaminen alkaa Finnoossa | Finnoo
  Original link path: /news/katujen-rakentaminen-alkaa-finnoossa/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Finnoonsataman YVA:n vaikutustyöpaja | Finnoo
  Descriptive info: Työpajassa käsiteltiin hankkeen arvioituja vaikutuksia, tarkasteltiin vaihtoehtojen eroja asukkaiden ja alueen käyttäjien näkökulmasta ja mietittiin mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämistä sekä myönteisten vaikutusten vahvistamista.. Finnoon satama-alueen rakentamiseen liittyen selvitetään, millaisia ympäristövaikutuksia nykyisen Suomenojan venesataman merialueen osittaisella täytöllä, satama-altaan ruoppaamisella sekä ruopattujen massojen sijoittamisella meriläjitysalueelle olisi.. Lakisääteisen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttaa.. Espoon kaupungin.. toimeksiannosta ympäristökonsultti Ramboll Finland Oy.. Lisätietoa hankkeesta ja arvioitavista vaikutuksista löytyy näiltä sivuilta ja.. Ympäristöhallinnon.. sivuilta.. Sosiaaliset vaikutukset.. osana arviointia.. Osana ympäristövaikutusten arviointia tulee arvioida vaikutukset asuin- ja elinympäristöön myös asukkaiden ja alueen käyttäjien näkökulmasta, eli  ...   parhaiten.. Työpajassa on tavoitteena käsitellä erityisesti vaikutusarvioinnissa mukana olleiden kolmen vaihtoehdon arvioituja vaikutuksia, tarkastella niiden eroja asukkaiden ja alueen käyttäjien näkökulmasta ja miettiä mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämistä sekä myönteisten vaikutusten vahvistamista.. Tilaisuudessa esitellään vaikutusarviointien valmistuneita tuloksia ja keskustellaan alustuksen pohjalta.. Vaihtoehdot, ml.. kolmas, suunnittelun edettyä mukaan tullut uusi vaihtoehto, on kuvattu kutsun liitteissä 1 ja 2.. Lue lisää selvityksestä espoo.. fi -sivuilta.. Ympäristötarkastaja Leena Sjöblom, Espoon kaupunki.. p.. 043 826 5214.. leena.. m.. sjoblom@espoo.. ja.. projektipäällikkö Jari Mannila, Ramboll Finland Oy.. 040 550 5751, jari.. mannila@ramboll..

  Original link path: /news/tervetuloa-finnoonsataman-yvan-vaikutustyopajaan-18-9/
  Open archive

 • Title: HSY jatkaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkutunnelin kuntokartoitusta Lilla Bodöstä | Finnoo
  Descriptive info: Tarkistusta varten tehtävät kaivutyöt ja mahdollinen lietteen poistaminen tunnelista voivat aiheuttaa ylimääräistä raskasta liikennettä Suvisaariston alueella elo-syyskuussa.. Suomenojan purkutunnelin kuntoa tutkitaan niin sanotulla ROV-laitteistolla, joka on videokameroilla ja kaikuluotaimilla varustettu kauko-ohjattava sukellusrobotti.. Tunnelin kuntoa on kartoitettu aiemmin vuosina 2003 ja 2008.. Tunnelin kunnontarkkailu on osa Suomenojan jätevedenpuhdistamon toiminnan ennakoivaa riskien hallintaa.. Suomenojan purkutunnelia pitkin johdetaan päivittäin noin  ...   mutta se haittaa kalliotunnelin kunnontarkkailua.. Liete sisältää pääasiassa tunnelin seinämistä irronnutta hiekkaa sekä jonkin verran sooda- ja rautajäämiä, joita käytetään jäteveden puhdistusprosessissa.. HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yhteensä yli 310 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Vantaan länsiosista sekä Kirkkonummelta.. Suomenojan jätevedenpuhdistamon toiminta siirtyy Blominmäkeen vuonna 2020.. Puhdistettu jätevesi ohjataan kuitenkin jatkossakin Suomenojan kautta avomerelle.. Asuntoinfo.. :.. http://www.. hsy..

  Original link path: /news/hsy-jatkaa-suomenojan-jatevedenpuhdistamon-purkutunnelin-kuntokartoitusta-lilla-bodosta/
  Open archive

 • Title: Espoon Finnoon kaupunginosan rakentuminen on käynnistymässä | Finnoo
  Descriptive info: Huolellisen pitkäaikaisen hanke- ja suunnitteluvaiheen jälkeen saadaan Finnoossa ensimmäisiä konkreettisia rakentamisvaiheen toimenpiteitä käyntiin.. Alkuvaiheessa alueella käynnistyy Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen, sisältäen siltayhteyden Matinkylään, toteuttaminen tarvittavine esivalmisteluineen.. Finnoonsilta-, Suomenlahdentie- ja Kaitaantie -nimisten katujen rakentaminen tulee kestämään reilut kaksi vuotta ja siitä tulee aiheutumaan lähiympäristöön melua ja häiriötä, joiden vaikutukset pyritään minimoimaan huolellisella suunnittelulla, aikataulutuksella ja muilla toimenpiteillä.. Pääkatuverkon rakennusurakka on urakkakyselyssä ja urakoitsijavalinnan  ...   katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa viime talvena.. Lainvoimainen katusuunnitelma mahdollistaa tarvittavat kadun toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet.. Tulvariskit on kartoitettu.. Finnoossa tulevien rakennusten ja katujen korkeusasemoinnissa on huomioitu tulvariskit.. Katujen rakentamisessa tullaan tarvitsemaan kymmeniätuhansia kuutioita kiviaineksia massanvaihtoihin ja tasauksiin.. Läheiseltä Länsimetron tunnelityömaalta vielä hetken ajan saatavaa kiviainesta välivarastoidaan suunnitelmien mukaiselle katualueelle.. Muilta kuin rakenteille lähtevien katujen osalta on alueella käynnissä osayleiskaavan ja asemakaavan laatiminen:.. Osayleiskaava.. Asemakaava..

  Original link path: /news/espoon-finnoon-kaupunginosan-rakentuminen-on-kaynnistymassa/
  Open archive

 • Archived pages: 174